ANBI

Gegevens Studio Salix

Stichting Studio Salix
KvK nummer: 69616205
RSIN nummer: 857941343

Douwesdekkerstraat 35-1
1053 SW Amsterdam

Postadres
Groenburgwal 19B
1011HR Amsterdam
info@studiosalix.com

Stichting Studio Salix onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Bestuur

Klaus Bertisch – voorzitter
Mick Knops – penningmeester
Esther Linssen – algemeen lid

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaar en zijn daarna éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Conform de Governance Code Cultuur zullen de leden dakpansgewijs aftreden, dat houdt in maximaal één per 16 maanden. De volgorde zal zijn, Esther Linssen, Mick Knops en als laatste Klaus Bertisch.

Het bestuur is onbezoldigd, de bestuurders ontvangen alleen een reis- en onkostenvergoeding.

Download hier ons beleidsplan
Download hier ons financieel jaarverslag 2018
Download hier ons financieel jaarverslag 2019
Download hier ons financieel jaarverslag 2020